-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Kiedy w kuchni spotykają się pasjonaci gotowania czy pieczenia, inni liczą na zaproszenie do stołu. Zajęcia kulinarne to jedna z ulubionych form terapii wśród mieszkańców PDPS w Płazie. Jej stali uczestnicy mają do swojej dyspozycji świetnie wyposażoną pracownię kuchenną oraz niezastąpione rady pań – Doroty i Beaty – które prowadzą grupę. Pod ich kierunkiem mieszkańcy mają szanse sprawdzić się w roli szefów kuchni. Przy okazji realizowania swych zamiłowań kulinarnych uczą się również wielu cennych i wartościowych rzeczy. Jednym z najważniejszych celów tej formy zajęć terapeutycznych jest nauka samodzielności przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Ich uczestnicy nabywają umiejętności i nawyków niezbędnych w życiu codziennym, takich jak umiejętność przygotowywania posiłków, doboru odpowiednich artykułów spożywczych, racjonalnego gospodarowanie pieniędzmi, sprzątania po sobie i zmywania naczyń. Przez udział w zajęciach poznają również zasady higieny, zapoznają się z obsługą sprzętów AGD, uczą się zasad zdrowego żywienia i wpływu rodzaju diety na samopoczucie i zdrowie. Kontakt z rozmaitymi rodzajami pożywienia pobudza zmysły smaku i węchu, zaś samo wykonywanie czynności związanych z pracą w kuchni rozwija zdolności manualne. Dzięki konieczności przyrządzania niektórych posiłków wedle określonego porządku terapia kulinarna rozwija umiejętność planowania pracy. Samodzielne przygotowanie wedle przepisu smacznego posiłku niewątpliwie wzmacnia też w mieszkańcach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Terapia kulinarna służy również aktywizacji mieszkańców do podejmowania nowych wyborów smakowych oraz  rozwija poczucie potrzeby dbałości o estetykę w czasie przygotowywania i spożywania posiłków.