-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Leczenie za pomocą ogrodów poprzez pracę fizyczną bezpośrednio przy uprawie i pielęgnacji  roślin oraz przebywanie, relaks w otoczeniu ogrodu – w efekcie prowadzi do poprawy kondycji psychofizycznej, sprawności manualnej i motorycznej.
Otoczenie naszego Domu to bardzo duży teren z parkiem i pięknym gazonem. Jest też miejsce na prowadzenie ogrodu użytkowo-ozdobnego, którym opiekują się mieszkańcy z opiekunkami. Pani Basia prowadzi warzywnik, Pani Jola szklarenkę a Pani Bożenka dba o gazon. Dla osób najstarszych i tych, które nie mogą włączyć się do prac ogrodowych przydatna jest duża altana i piękny balkon na pałacu, z których to miejsc można podziwiać wspaniałą zieleń, kwitnące drzewa, krzewy i kwiaty. Wpływa to pozytywnie na samopoczucie i proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą mieszkańcy Domu stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem.