-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Miejscowość Płaza, położona w zachodniej części województwa małopolskiego, w dogodny sposób skomunikowana jest z Chrzanowem oraz sąsiednimi gminami - Babice i Alwernia. Pozwala to na dobre połączenie komunikacyjne z najbliższymi większymi ośrodkami miejskimi, tzn. z Krakowem (ok. 45 km) i Katowicami (ok 40 km). Teren samego Domu Pomocy Społecznej położony jest zaledwie kilkaset metrów od centrum miejscowości i głównego ciągu komunikacyjnego, gdzie zlokalizowane są przystanki autobusowe, sklepy, apteka, urząd pocztowy, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ośrodek zdrowia i kościół parafialny, dzięki czemu mieszkańcy Domu mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Rozległy teren należącego do DPS zespołu pałacowo-parkowego otoczony jest natomiast zabytkowym murem, co zapewnia mieszkańcom poczucie prywatności, spokoju i bezpieczeństwa. W jego obrębie znajdują się przystosowane dla potrzeb mieszkańców trzy budynki mieszkalno – administracyjne, którymi są:

- dawny pałac rodziny Starzeńskich – budynek „A”
- budynek mieszkalno – warsztatowy „B”
- budynek mieszkalno – warsztatowy „C”.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW

Wszystkie budynki mieszkalne Domu są wyposażone w:

- centralne ogrzewanie z możliwością regulowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach,
- urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
- bieżącą ciepłą i zimną wodę,
- system monitorujący,
- system pożarowo - alarmowy,
- system przyzywowo - alarmowy.

Pokoje mieszkalne wyposażone są w:

- łóżka lub tapczany stosownie do potrzeb mieszkańców,
- szafki nocne,
- stoły i krzesła, szafy odzieżowe.

Mieszkaniec posiada możliwość wyposażenia pokoju we własny sprzęt, na przykład: meble, telewizor, radio, itp. Odpowiedni, estetyczny wystrój wnętrz stwarza mieszkańcom domową, rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i spokoju.