znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

 • „I Turniej Europejski”

  Dnia 17 sierpnia nasi mieszkańcy Krzysztof K., Ania i Krzysztof D. udali się na „I Turniej Europejski” do Domu Pomocy Społecznej na ul. Kluzeka w Krakowie.

 • PIKNIK WAKACYJNY

  W dniu 09.08.2017 r. w pięknym parku na terenie naszego Domu odbył się, z niecierpliwością oczekiwany przez mieszkańców „Piknik  Wakacyjny”

 • 18 lipca 2017 Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kluzeka zaprosił nas do „Ogrodu Sztuki”.

 • Piesza wycieczka do Wygiełzowa i na Zamek Lipowiec

  7 lipca jak co roku grupa mieszkańców wraz z personelem wybrała się na wycieczkę pieszą do Wygiełzowa na Zamek Lipowiec.

 • Zawody Boccia w Zatorze

  Dnia 07.07.2017 r. w DPS w Zatorze odbyły się zawody Boccia. Jest to dyscyplina w której drużyna naszego Domu osiąga bardzo dobre wyniki . . .

 • Powitanie lata w Bobrku

  23 czerwca 2017 roku już po raz trzeci spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Domu Pomocy Społecznej w Bobrku na pikniku integracyjnym z okazji „Powitania Lata”.

A A A

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W VIII FESTIWALU 
"DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH" wymagane pola (*) 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO: 20 MAJA 2015 r.

limit rozmiaru dla każdego pliku to 2.9 MB
captcha
Przeładuj

Jeżeli masz zapytania lub uwagi, wyślij wiadomość poprzez ten formularz
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola (*)

captcha
Przeładuj

Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Kto może Przekazać 1% Podatku Organizacjom Pożytku Publicznego?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Organizacje Pożytku Publicznego znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym.
Wśród nich znajduje się:

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie,

utworzone w maju 2003 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Płazie, a zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Pod numerem 0000 163390. Od 5 sierpnia 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Spośród wielu celów jakie realizuje Stowarzyszenie, do najważniejszych należą: niesienie pomocy osobom potrzebującym, pozyskiwanie środków na rzecz Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie, a także rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
Od roku 2005 Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie prowadzi zajęcia z hipoterapii oraz naukę jazdy konnej.

Jak Przekazać 1% Podatku Organizacjom Pożytku Publicznego?
1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT -36, PIT -37 lub PIT-28). W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.