-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z utrzymującymi się ograniczeniami w zakresie zakazu  odwiedzin naszych mieszkańców przez  rodziny i bliskich, informujemy że istnieje możliwość kontaktowania się poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

 

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Pałac to najstarszy, zabytkowy już budynek należący do Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Obecnie jego wnętrza zaaranżowane zostały dla potrzeb mieszkańców i kadry pracowniczej, zaś całość podzielona została na części biurowo-administracyjną i mieszkalno-terapeutyczną. Na parterze budynku znajdują się: świetlica, która w porze posiłków wykorzystywana jest również jako jadalnia, pracownie terapeutyczne, pomieszczenie „wydawki” posiłków z zapleczem kuchennym oraz przeznaczone dla mieszkańców pomieszczenia sanitarne. W zachodniej części parteru usytuowane zostały pomieszczenia administracji biurowej. Na pierwszym piętrze pałacu znajdują się pokoje mieszkalne (dwu-, trzy- i czteroosobowe) wraz z zapleczem bytowym oraz pokój dzienny. Ponadto znajdują się tu również dyżurka pielęgniarska z gabinetem zabiegowym, gabinet lekarski i stomatologiczny. Drugie piętro pałacu to część mieszkalna z zapleczem bytowym. Na najwyższym, trzecim piętrze budynku, zlokalizowana jest obecnie pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, gdzie prowadzone są warsztaty informatyczne dla mieszkańców DPS. W pomieszczeniach suteryn pałacu znajduje się kuchnia oraz pomieszczenia magazynowo - gospodarcze, a w dalszej części pracownia terapii gipsowej. Całość wnętrz przystosowana została dla potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych, budynek wyposażony jest w windę.  Ponieważ pałac stanowi zabytek cały czas podejmowane są starania i prace mające na celu poprawienie funkcjonalności budynku i dostosowanie go do standardów europejskich.