-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

W dniu 23 września 2019 roku odbyły się zajęcia integracyjne mieszkańców Domu z uczniami Szkoły Podstawowej w Płazie pt.: "Dary jesieni" w ramach cyklu zajęć "Spotkania z przyrodą", trwającym od lipca do grudnia 2019 roku.
W Panią jesień wcieliła się Pani Gabrysia. Towarzyszyła uczniom i mieszkańcom podczas zajęć. Uczniowie recytowali wiersze, zaśpiewali jesienną cza-czę. Podzieleni na grupy mieszane (uczniowie, mieszkańcy Domu) rywalizowali w zabawie quizowej, wykonywali prace plastyczne - wypełniali kosze kolorowymi ilustracjami warzyw i owoców.
Zajęcia skończyły się małym poczęstunkiem (ciasteczka i pachnące, czerwone jabłuszka) oraz wykonywali pamiątkowe zdjęcia.
Pierwsze zajęcia z cyklu "Spotkania z przyrodą" odbyły się w lipcu (plenerowe) - wykorzystaliśmy odbitki kory drzew. Następnie gościliśmy w Bibliotece w Płazie na prelekcji "Poznajemy drzewa" przygotowanej przez pracownika biblioteki. Obejrzeliśmy film pt.: "Poznajemy drzewa i krzewy". W sierpniu odbył się spacer w okolice Płazy. Zbieraliśmy materiał roślinny naturalny, następnie zasuszyliśmy. We wrześniu wyruszyliśmy na drugi spacer. Podziwialiśmy przyrodę, walory krajobrazu, odgłosy przyrody. W międzyczasie rozwiązywaliśmy krzyżówki z roślinami, zwierzętami, kolorowaliśmy ilustracje.
Z zebranego materiału przyrodniczego we wrześniu wykonaliśmy w zaciszu pracowni plastycznej zielnik